Personalități marcante a Raionulu Ungheni

vineri, 30 decembrie 2016

Biserica Sfîntului Arhangel Mihail din Pîrliţa

Biserica Sfîntului Arhangel Mihail a fost edificată din piatră la 1881. Anuarul Eparhial editat la 1922  îl menţionează pe parohul bisericii, preotul Pavel Severin (a absolvit Seminarul Teologic), hirotonit la anul 1905. În aceeaşi perioadă în funcţie de cîntăreţ era Teodor Antonovici (a absolvit şcoala de cîntăreţi). În perioada interbelică parogia dispunea de o casă pentru preot. După instaurarea regimuuli comunist, biserica a fost închisă. Către sfîrşitul anilor 70 autorităţile sovietice au transfromat locaşul sfînt în muzeu. Cimitirul ortodox a fost deschis în anul 1880 şi are o surpafaţă de 1,5 ha.

Sursa: Biserica Sfîntului Arhangel Mihail. În: Locaşuri sfinte din Basarabia. Chişinău: ALFA şi OMEGA, 2001, p. 143.