Personalități marcante a Raionulu Ungheni

joi, 30 martie 2017

Satul Blindeşti din raionul Ungheni

Sat pe rîul Prut, la 2 km la vale de vama Sculeni. La nord-vest se învecinează cu Sculenii, la sud-este - cu Medelenii. E aşezat pe şoseaua Ungheni-Făleşti, la 2 km depărtare de st. c. f. Buciumeni, la 18 km de centrul judeţean şi la 125 km de Chişinău. 
Călăreţii războinici de cîmpie au tăbărît cîndva şi peste aceste locuri. Ca mărturie stă o movilă de pămînt pe locul unde au fost înmormîntaţi nomazii care şi-au pierdut aici viaţa. Din Documente privind istoria României. Veacul XVI.A. Moldova. Vol. III (Bucureşti, 1951- aflăm că localitatea a fost atestată documentar la 26 iunie 1546. Ceva mai tîrziu, al 13 martie 1587, Petur Şchiopul îi întăreşte lui Gavriil Pisar „un sat peste Prut - Brindeştii, care a fost vîndut de către nepoţii lui Bîndea Spătar”. Se menţionează că spătarul Bîndea avea act deîntăritură de la bătrînul Ştefan Voievod şi chiar de la Alexandru cel Bun, adică satul a fost întemeiat pe la începutul secolului XV. Astfel, în hrisoavele timpului această vatră strămoşească e menţionată ca Bîndeşti sau Blîndeşti, nume provenit de la primul ei proprietar. 
Referitor la denumire legenda mai psune că, cică, odată, demult, a zburat pe deasupra Blindeştitor, o pasăre mare şi frumoasă şi s-a aşezat pe malul rîului Prut, făcîndu-ţi cuibul chiar în vecinătatea satului. Localnicii au considerat-o pasăre bună, aducătoare de noroc şi belşug. E blîndă, au zis ei. De la acest „e blîndă” s-ar considera denumirea că-şi trage denumirea satul. Unii cred cp această denumire derivă de la meseria blidarului, adică de la olarul care confecţionează blide. Poziţia geografică a localităţii, malul rîului cu bogate rezerve de lut bun pentru blide parcă ar veni să confirme această presupunere. Dar mai aproape de adevăr ar fi versiunea că denumirea satului ar proveni de la numele vechiului proprietar - spătarul Bîndea. 
La 20 iunie 1797 satul e pomenit în Cartea de preoţie a preotului Miron din Bîndeşti, ţinutul Iaşi. Proprietar al satului în cea de-a doua jumătate a sec. XVIII a fost boierul Tudor. Satul avea 9 curţi cu oameni, 6 scutelnici, 6 ţărani liberi moldoveni. În listele localităţilor din Imperiul rus, publicate la Sankt-Petersburg în 1861, găsim: „Blindeşti pe Prut cu 45 de case, 112 bărbaţi şi 118 femei”. Dicţionarul geografic al Basarabiei, editat în 1904 la Bucureşti, constată în Blindeşti, volostea Sculeni, 60 de case cu 873 de suflete. 
La 1 septembrie 1999 în Blindeşti trăiau 628 de locuitori, în majoritate români. 
Blindeştii au dat artei teatrale un actor de forţă, Nicolae Darie, născut la 16 februarie 1946, artis emerit. S-a editat şi o carte despre el pe care o puteţi consulta în bibliotecile A. Donici, Biblioteca Centrală, A. Russo, A. Mickiewicz, Centrul Academic Eminescu, Alba Iulia, Codru etc. din Chişinău. Cartea se numeşte  Nicolae Darie, actorul şi omul: Îndemn la înălţare prin cuvânt apărută în anul 2011 la editura Epigraf din Chişinău.

Sursa: Blindeşi: În: Localităţile Republicii Moldova, vol. 2: Bi-Buz. Chişinău, 2000, pp. 81-86.

Sursa imaginii: Uniunea Teatrală din Moldova