Personalități marcante a Raionulu Ungheni

joi, 2 februarie 2017

Satul Alexeevca din Ungheni

Alexeevca e o așezare situată în partea de sud-est a orașului Ungheni. Satul a fost întemeiat la sfîrșitul sexolului XIX, probabil prim 1890 (prima atestare documentară - 1905), de către coloniștii ruși și ucraineni. Are la bază un nume de persoană, posibil, numele fondatorului satului sau al unuia dintre primii locuitori, posibil, numele fondatorului satului sau al unui dintre primii locuitori. 
Aici se află vatra unui sat părăsit din mileniul IV î. Hr. Pe malul rîulețului fără denmire, unde a fost așezarea umană străveche, se găsesc bucăți de lut ars, care provin de la dărîmăturile de case făcute din nuiele  și unse cu lut, înfrumusețate cu brîuri incizate sau pictate, obiecte făcute din cremene etc. Pe moșia satului se află și o movilă funerară rămasă de pe urma migratorilor veniți din stepele asiatice.
Datele statistice din 1923 Alexeevca, împreună cu Lidovca număra 52 de clădiri, 65 de menaje și o populație de 273 oameni: 130 de bărbați și 145 de femei. În preajma localității se întindea podișul Alexeuca. În sat funcționa o școală primară mixtă, poștă, se alegea un delegat al satului în primăria din Borisovca. 
Cel de-al doilea război mondial a înghițit 36 de bărbați ai satului: Dumitru Agafonov, Vasile Agafonov, Ion Barabaș, Gheorghe Basarab, Serghei Bîcioc, Dumitru Cazacu, Iustin Tacu etc.
În 1959 satul număra 641 de locuitori,  în 1969 - 781, iar în 1989 - 1015 locuitori. 
La începutul secolului XX a fost construită biserica Adormirea Maicii Domnului. A fost închisă de regimul comunist și redeschidă în anii nouăzeci. 

Sursa: Alexeevca. În: Localitățile Republicii Moldova.
Vol. 1: A-Bez. Chișinău, S.n., 1999, pp. 89-90.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu